Thursday, May 26, 2005

Perancangan Penubuhan Kelab Anak Yatim SeMalaysia


1 comment:

razzmatazz said...

Boleh saya tahu apa status penubuhan kelab ini. Paling tidak, mungkin kalau kita boleh mendapatkan senarai semua rumah anak yatim di Malaysia, siapa yang mengoperasikannya, contact number dan URL kalau ada?